Disse dokumentene må du levere inn sammen med din søknad om oppholdstillatelse (Utlendingsloven § 40) Sjekkliste for familieinnvandring med ektefelle som har oppholdstillatelse for å arbeide


help
Søkeren er personen som ønsker å besøke eller bo i Norge.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Dette må du gjøre for å få se hvilke dokumenter du skal levere

  • Du må svare på hva som er ditt (søkerens) statsborgerskap.
  • Du må svare på noen spørsmål om ektefellen din (referansepersonen) sin situasjon.

Når du har gjort det, får du en liste som viser alle dokumentene du må levere sammen med søknaden.

Husk at du må klikke på den grå knappen "velg" i den blå boksen for å få neste spørsmål.

Hvem er søkeren og hvem er referansepersonen?

Søkeren er den som ønsker å flytte til Norge, eller fortsette å bo her, og trenger en oppholdstillatelse.

Referansepersonen er ektefellen som bor i Norge.

Dato/sted:
Underskrift: