Presse Mediebesøk i asylmottak


Informasjon til journalister som ønsker å besøke et asylmottak og intervjue beboere og ansatte. 

Vi ønsker størst mulig åpenhet om utlendingsforvaltningen i Norge, og dette gjelder også leveforhold i og drift av mottak. Men vi er mer restriktive når det gjelder de nyopprettede mottakene og helt nyankomne asylsøkere. Les mer under "Skjerming av akuttinnkvarteringer" nedenfor.

Hvis du ønsker å lage en reportasje fra et asylmottak, ta kontakt med UDIs pressekontakter på e-post presse@udi.no eller telefon 23 35 17 00.

Taushetsplikt

UDI er bundet av taushetsplikt om hvem som søker asyl i Norge og andre opplysninger om asylsøkernes personlige forhold. Dette betyr blant annet at beboere i asylmottak ikke skal bli filmet eller fotografert på mottakets område, med mindre de gir sitt samtykke til det.

Presse må derfor ikke intervjue, filme, fotografere eller på annen måte eksponere personer som ikke har gitt et uttrykkelig og informert samtykke til dette.

Personopplysninger

Personopplysninger og følsom informasjon knyttet til en asylsak må behandles med varsomhet.

Opplysninger og/eller bilder må ikke brukes til andre formål enn det som opprinnelig var avtalt. Alle som lar seg intervjue/filme bør ha anledning til se egne uttalelser og korrigere faktiske feil.

Mottaket må samtykke

Mottaket må samtykke til opptak på mottakets område, men vil i utgangspunktet legge til rette for at pressen får møte personer som ønsker å snakke med journalister.

Mindreårige i mottak

Eksponering av mindreårige i media er et område som krever at pressen viser hensyn. I følge pressens egne kjøreregler i Vær Varsom Plakaten, punkt 4.8 (eksternt nettsted) skal det tas hensyn til konsekvenser medieomtalen kan ha.

UDIs utgangspunkt er at mindreårige skal skjermes for unødig og uheldig medieeksponering.

For mindreårige er det også slik at de selv ikke kan ventes å være fullt ut klar over virkningen av sin egen deltagelse i et medieoppslag. Vær varsom plakaten, punkt 3.9 (eksternt nettsted) understreker at journalister må vise særlig hensyn overfor personer som ikke kan ventes å være klar over virkningen av sine uttalelser.

Barn har ytringsfrihet - det vil si rett til å uttale seg til media, men kun etter eget ønske. For mindreårige er det foreldre (eller eventuelt representant) som skal gi det formelle samtykket til eksponering.

Skjerming av akuttinnkvarteringer

Fordi flyktningene er ekstra sårbare i tidlig fase under en situasjon med masseankomster, får ikke mediene slippe inn der hvor flyktningene oppholder seg i en akuttinnkvartering.

  • Innkvarteringen er et midlertidig hjem for flyktningene, hvor de skal føle seg skjermet og trygge.
  • Noen er ennå ikke registrert, de kjenner ikke rettighetene sine i Norge og kan bli utnyttet av personer med uedle hensikter.
  • Det at man er asylsøker er fortrolig informasjon. Hvis dette blir kjent, kan noen utsettes for flyktningspionasje eller ulike former for press.

Intervjuer med flyktninger som mediene har kommet i kontakt med, kan skje på utsiden av innkvarteringsstedet.

UDI formidler ikke kontakt med flyktningene.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?