Varig opphaldsrett


Med varig opphaldsrett kan du som er EU/EØS-borgar eller familiemedlem av ein EU/EØS-borgar, opphalde deg og arbeide i Noreg på ubestemt tid. Du har også ekstra vern mot å bli utvist. 

EU/EØS-borgarar og familiemedlemmene deira kan søkje om varig opphaldsrett etter fem år i Noreg. 

Du som er familiemedlem av ein EU/EØS-borgar, men ikkje sjølv er EU/EØS-borgar, vil få eit opphaldskort som bevis på at du har varig opphaldrett. Varig opphaldskort blir gitt for ti år om gongen og kan så fornyast. 

Du kan miste den varige opphaldsretten.

Fant du det du lette etter?