Tidleg arbeidsstart


Arbeidsinnvandrarar frå land utanfor EU/EØS kan vanlegvis ikkje begynne å arbeide før dei har fått eit opphaldsløyve. Dei kan likevel begynne å arbeide dersom dei har fått ei stadfesting frå politiet på at dei kan jobbe (tidleg arbeidsstart).

Det er politiet som gir stadfesting for tidleg arbeidsstart

  • Du må sjekke med ditt lokale politidistrikt (eksternt nettsted) om du kan få tidleg arbeidsstart.
  • På servicesentra for utanlandske arbeidstakarar (SUA) i Bergen, Oslo, Trondheim, Kirkenes og Stavanger får du ikkje stadfesting for tidleg arbeidsstart.
  • Du må kontakte politiet (eksternt nettsted) dersom du har spørsmål om kor lenge du må vente på å få ei stadfesting på tidleg arbeidsstart frå politiet, eller om du har andre spørsmål om korleis politiet handterer ordninga om tidleg arbeidsstart.

Krav for å få tidleg arbeidsstart for faglært arbeidstakar med arbeidsgivar i Noreg

Krav for å få tidleg arbeidsstart for tilsett i internasjonalt selskap som skal på oppdrag i Noreg

Dette må de gjere

  • Dersom arbeidstakaren leverer søknaden om opphaldsløyve sjølv

Fant du det du lette etter?