Representanter for enslige mindreårige asylsøkere


Barn som kommer alene til Norge og søker om beskyttelse (asyl), kalles enslige mindreårige asylsøkere. De har rett til å få oppnevnt en representant i Norge.

Representanten (tidligere kalt «verge») er en voksen person som skal være i foreldrenes sted og ivareta den enslige mindreårige asylsøkeren sine juridiske og økonomiske rettigheter i Norge. 

Hva gjør en representant?

En representant har ikke selv omsorgs- eller forsørgelsesansvar for barnet. Det er det asylmottaket eller omsorgssenteret som har.

Representanten skal sikre at

  • barnet blir hørt
  • barnet får passende omsorg, bosted, utdanning, språklig støtte og helsestell
  • alle vedtak som gjøres er til barnets beste, og eventuelt klage på vedtakene på barnets vegne

En representant får godtgjøring og dekning av utgifter som er nødvendige for å utføre oppdraget sitt.

Hvem kan bli representant for enslige mindreårige asylsøkere?

En representant må være voksen og skikket til å ivareta barnets interesser på best mulig måte. For å bli representant må man derfor ha gode kunnskaper om det norske samfunnet og det norske språket, og man må kunne orientere seg i det offentlige systemet.

Ektefeller og samboere til enslige mindreårige asylsøkere kan ikke være representantene deres.

Hvordan blir man representant?

Det er Statsforvalteren i det fylket barnet bor som skal bestemmer hvem som skal være representant for barnet. Du kan søke om å bli representant her. (eksternt nettsted) Statsforvalteren gir nødvendig opplæring og passer på at representanten utfører oppdraget sitt på en tilfredsstillende måte.

Hvis barnet er i transittmottak er det Statsforvalteren i Oslo og Akershus som oppnevner representant, uansett hvor i landet barnet er.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?