Personar som kan arbeide i Noreg i 14 dagar utan opphaldsløyve


Som regel må borgarar av land utanfor EU/EØS søkje om opphaldsløyve for å arbeide i Noreg. I nokre tilfelle treng du ikkje opphaldsløyve dersom du skal arbeide i Noreg i opptil 14 dagar.

Dersom du ikkje fell inn under eit av unntaka under, må du søkje om opphaldsløyve for arbeid.

Kva er du?

  • Tilsett i organisasjon som driv internasjonalt humanitært arbeid

Fant du det du lette etter?