Personar som kan arbeide i Noreg i mindre enn tre månedar utan opphaldsløyve


Som regel må borgarar av land utanfor EU/EØS søkje om opphaldsløyve for å arbeide i Noreg. I ein del tilfelle treng du ikkje opphaldsløyve dersom du skal arbeide i Noreg i mindre enn tre månader.

Dersom du ikkje fell inn under eit av unntaka under, må du søkje om opphaldsløyve for arbeid.

Kva slags yrke har du?

 • Forskarar og forelesarar

 • Tilsette i internasjonale selskap

 • Tekniske ekspertar

 • Handels- og forretningsreisande

 • Legar

 • Religiøse forkynnarar

 • Idrettsutøvarar med støtteapparat

 • Journalistar og fotografar

 • Personell på fly i internasjonal trafikk

 • Mannskap på skip i opplag

 • Turistguidar

Fant du det du lette etter?