Menneskehandel


Vi kaller det menneskehandel når en person utnytter en annen, til for eksempel prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet. 

Personen som blir utnyttet kan være et barn, en voksen i en sårbar situasjon som blir lurt, utsatt for vold, trusler eller tvang.

Menneskehandel innebærer grove brudd på menneskerettighetene og er forbudt i Norge.

Alle fasene ved utnyttingen er straffbare, både rekrutteringen, transport, losjering og mottak av personen. Den som kjennes skyldig i menneskehandel risikerer fengselsstraff i inntil 10 år.

Blir du utnyttet i prostitusjon, arbeid, tigging eller kriminalitet?

  • Hvis du er utsatt for menneskehandel, kan du få hjelp av norske myndigheter. Du kan få en trygg bolig på et krisesenter eller fra barnevernet, veiledning og advokathjelp til å anmelde de som har utnyttet deg. Hvis du ønsker å reise hjem, kan du få hjelp til trygg retur fra organisasjonen IOM.
  • Hvis du ikke har oppholdstillatelse kan du søke om en begrenset oppholdstillatelse for ofre for menneskehandel eller beskyttelse (asyl) i Norge.

Hva slags oppholdstillatelse kan du få i Norge?

Refleksjonsperiode

Refleksjonsperiode er en oppholdstillatelse som varer i seks måneder. Den kan ikke fornyes. Du kan få en slik oppholdstillatelse for å komme deg vekk fra de som har utnyttet deg og få hjelp til å komme til hektene. Du vil få hjelp til å anmelde de som har utnyttet deg.

Begrenset oppholdstillatelse

Hvis det er nødvendig at du er i Norge mens politiet etterforsker bakpersonene, eller under rettssaken, kan du få en begrenset oppholdstillatelse i inntil ett år. Denne tillatelsen kan fornyes hvis det er nødvendig for etterforskningen eller rettsaken. 

Oppholdstillatelse for vitner i sak om menneskehandel

Hvis du har vitnet i en sak om menneskehandel, kan du søke om beskyttelse (asyl). UDI vil vurdere om du kan få beskyttelse, oppholdstillatelse for vitner i saker om menneskehandel eller oppholdstillatelse på grunn av sterke menneskelige hensyn.

Beskyttelse (asyl)

Hvis du er utsatt for menneskehandel kan du søke om beskyttelse (asyl).

Hvis du har fått refleksjonsperiode eller begrenset oppholdstillatelse, kan du søke om beskyttelse (asyl) senere.

Hvis du har søkt om asyl, kan du trekke asylsøknaden og søke om refleksjonsperiode i stedet. Du kan be UDI om å behandle asylsøknaden din senere. 

Hvis du har barn i Norge kan de få samme type oppholdstillatelse som deg 

Hvem kan hjelpe deg?

  • ROSA (eksternt nettsted) kan svare på generelle spørsmål og gi deg veiledning om din situasjon. Telefon 22 33 11 60 (Den nasjonale hjelpetelefonen mot menneskehandel, åpen 24 timer i døgnet).
  • UDI eller politiet der du bor for hjelp til å søke om oppholdstillatelse. 
  • IOM (eksternt nettsted) kan hjelpe deg med trygg retur til hjemlandet ditt. De kan også tilby økonomisk reintegreringsstøtte og oppfølging i ett år etter at du har reist hjem. E-post: iomoslovm@iom.int Telefon: 23 10 53 20.

Mer informasjon for hjelpere

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?