Kjønnslemlestelse av kvinner og jenter


Kjønnslemlestelse av jenter og kvinner er et inngrep som endrer eller fjerner ytre kjønnsdeler, og er en gammel tradisjon flere steder i verden. Mange kaller kjønnslemlestelse for omskjæring eller sunna. 

Kjønnslemlestelse er straffbart

  • Kjønnslemlestelse er helseskadelig. Jentene kan bli påført skader for resten av livet. Det er derfor forbudt i de fleste land.
  • Inngrepet skjer oftest når jentene er i alderen 5–14 år, men gjøres også på spedbarn, ungdom og voksne kvinner.
  • I Norge er alle former for kjønnslemlestelse forbudt, også “sunna”-omskjæring. Det er like ulovlig å fjerne litt som å fjerne mye.
  • Personer som utfører eller medvirker til at en jente eller kvinne blir omskåret kan få fengselsstraff i inntil ti år. Utenlandske statsborgere som blir dømt for dette kan også bli utvist fra Norge.
  • Foreldrene kan bli straffet hvis datteren deres blir omskåret, og det hadde vært mulig for dem å hindre omskjæringen. Dette gjelder også hvis det skjer i et annet land. 

Hjelp til deg som har blitt eller er redd for å bli utsatt for kjønnslemlestelse  

Du kan få hjelp fra norske myndigheter hvis du har blitt eller er redd for å bli kjønnslemlestet.

Du kan få

  • en trygg bolig på et krisesenter eller hjelp fra barnevernet til å finne en bolig
  • veiledning om din situasjon
  • advokathjelp til å anmelde forholdet

Hvis du frykter at du eller datteren din skal bli utsatt for kjønnslemlestelse i hjemlandet, kan dere søke om beskyttelse (asyl) i Norge. Hvis du kjenner til et barn som er i fare for å bli kjønnslemlestet, skal du melde fra til barnevernet eller politiet.

Politiet kan beslaglegge pass hvis det er fare for at en jente eller kvinne kan utsettes for kjønnslemlestelse i utlandet.

På nettsiden til Nasjonalt kunnskapssenter og vold og traumatisk stress (NKVTS) finner du informasjonsbrosjyrer om kjønnslemlestelse (eksternt nettsted). Brosjyrene er på flere språk.  

Helsehjelp for deg som er omskåret

Mange jenter og kvinner har blitt omskåret før de kom til Norge. Det er ikke forbudt å være omskåret, men foreldrene må sørge for at døtrene deres som er omskåret får nødvendig helsehjelp. 

For helsehjelp kan du ta kontakt med

  • lege, helsesøster eller jordmor der du bor
  • kvinneklikken på sykehus i Oslo, Stavanger, Bergen, Tromsø og Trondheim. Her har de egne avdelinger som hjelper jenter og kvinner som er omskåret.

På nettsiden til Nasjonalt kunnskapssenter og vold og traumatisk stress (NKVTS) finner du informasjonsbrosjyrer om kjønnslemlestelse (eksternt nettsted). Brosjyrene er på flere språk.

Hvem kan hjelpe deg?

Mer informasjon for hjelpere

Fant du det du lette etter?