Er jeg norsk statsborger?


Her får du informasjon om tidligere regler for statsborgerskap og dokumentasjonskrav.

På denne siden finner du informasjon om tidligere regler for hvordan du kunne bli norsk ved fødsel, og når man mistet norsk statsborgerskap automatisk. Du finner også informasjon om hvordan du kan dokumentere at du ble norsk da du ble født, og om du senere har tapt ditt norske statsborgerskap.

For å finne ut hvordan du dokumenterer at du er norsk, hvis du har behov for det, må du se på både: 

 1. Norsk fra fødselen. Når ble du norsk?, og
 2. Tap av norsk statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap. Når ble du borger av et annet land?, og
 3. Beholde norsk statsborgerskap etter fylte 22 år. Når fylte du 22 år? .

Du må dokumentere både at du har blitt norsk (nr.1) og at du ikke har mistet det norske statsborgerskapet senere (nr. 2 og 3).

1. Norsk fra fødselen. Når ble du norsk?

 • Født etter 1. september 2006

 • Født mellom 1. juli 1979 og 1. august 2006

 • Født mellom 1. juli 1961 og 30. juni 1979

 • Født mellom 1. januar 1951 og 30. juni 1961

 • Født mellom 1. januar 1925 og 1. desember 1950

 • Født før 1. januar 1925

2. Tap av norsk statsborgerskap ved erverv av annet statsborgerskap. Når ble du borger av et annet land?

 • Fra 1. januar 2020 eller senere

 • Mellom 1. september 2006 og 31. desember 2019

 • Mellom 11. mars 1999 og 31. august 2006

 • Mellom 1. januar 1951 og 10. mars 1999

 • Mellom 1. januar 1925 og 31. desember 1950

 • Før 1. januar 1925

3. Beholde norsk statsborgerskap etter fylte 22 år. Når fylte du 22 år?

 • Fylte 22 år 1. september 2006 eller senere

 • Fylte 22 år mellom 1. oktober 2001 og 31. august 2006

 • Fylte 22 år mellom 1. januar 1951 og 30. september 2001

 • Fylte 22 år mellom 1. januar 1925 og 31.12.1950

 • Fylte 22 år før 1. januar 1925

Fant du det du lette etter?