Beskyttelse


Beskyttelse (asyl) betyr å få oppholdstillatelse som flyktning i Norge. 

En person har rett til beskyttelse (asyl) hvis han eller hun

  • har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller
  • står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis de må reise tilbake til hjemlandet.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?