Advokat i asylsaker (advokatordningen)


En advokat er en person som skal ivareta interessene dine i søknadsprosessen.

De fleste asylsøkere får ikke rett til advokat før etter avslag i UDI.

Advokaten skal formidle avslaget og hjelpe deg å vurdere om du skal klage.

Du får tildelt advokat gratis og hvis du velger å klage blir advokaten din representant under behandlingen av klagen.

Advokatordningen

UDI har en ordning kalt advokatordningen. Du får tildelt en advokat fra denne ordningen.

Under følger en oversikt over hvilke advokater som er en del av advokatordningen.

Du finner kontaktinformasjon til advokatene på advokatenhjelperdeg.no (eksternt nettsted) og EUs e-Justice Portal (eksternt nettsted).

Advokater i advokatordningen

  • Advokater i advokatvaktordningen

  • Advokater i advokatordningen for region Vest

  • Advokater i advokatordningen for region Indre Øst

  • Advokater i advokatordningen for region Øst

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?