Høring - forslag til endringer i bortvisningsforskriften


Høring om forslag til endring i bortvisningsforskriften mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen.

Om høringen

Høring – forslag til endringer i bortvisningsforskriften – behandling av saker om oppholdstillatelse i forbindelse med utbruddet av Covid-19 (eksternt nettsted). Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i forskrift 15. mars 2020 om bortvisning mv. av utlendinger uten oppholdstillatelse i riket av hensyn til folkehelsen (bortvisningsforskriften).

UDIs innspill til høringen

Forslaget medfører at retten til innreise for utlendinger som gis oppholdstillatelse i Norge kan utsettes inntil videre av hensyn til smittevern. UDI vil starte behandlingen av sakene når forskriften trer i kraft og vurdere samtidig med at tillatelse gis, om det unntaksvis skal gis rett til umiddelbar innreise, eller om innreisen skal utsettes.

Les hele høringssvaret til UDI (pdf, 323 kB)

Fant du det du lette etter?