Høring- forslag til endringer i utlendingsforskriften


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 4-24, som innebærer at Politiets sikkerhetstjeneste etter anmodning skal få fortegnelse over passasjerer og mannskap fra fører av luftfartøy.

Fant du det du lette etter?