Høring- forslag til endringer i utlendingsforskriften


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring forslag til endringer i utlendingsforskriften § 4-24, som innebærer at Politiets sikkerhetstjeneste etter anmodning skal få fortegnelse over passasjerer og mannskap fra fører av luftfartøy.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 25. juni 2019.

Høring - forslag til endringer i utlendingsforskriften (eksternt nettsted)

UDIs svar - foralg til endringer i utlendingsforskriftens § 4-24 (eksternt nettsted)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?