Høring – forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner og saksbehandlingsregler


Høringssvar fra UDI på Justis- og beredskapsdepartementets forslag om forlengelse av midlertidig lov i utlendingsloven av hensyn til smittevern.

UDI har besvart høring om forlengelse av midlertidig lov om innreiserestriksjoner for utlendinger av hensyn til folkehelsen, og midlertidig lov om endringer i utlendingsloven. UDI har ingen kommentarer til selve spørsmålet om forlengelse. Vi ba om tydeliggjøring av EØS/Schengenborgeres rett til fri bevegelse uavhengig av hvor de er bosatt. I tillegg gav vi innspill på statistikk, visum og bortvisning, samt utfordringen med svært raske endringer og forutsigbarhet for brukerne.

Les hele høringssvaret fra UDI (pdf, 308 kB)

Fant du det du lette etter?