Høring - midlertidige forskrifter med hjemmel i koronaloven


Kunnskapsdepartementet sender med dette utkast til midlertidige forskrifter om tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universitets- og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering.

Om høringen

Kunnskapsdepartementet sender med dette på høring forslag om midlertidige forskrifter med tilpasninger av lovgivningen om barnehager, grunnopplæring, universiteter og høyskoler, fagskoler, utdanningsstøtte og integrering som følge av utbruddet av Covid-19.

Ettersom det haster å få plass disse forskriftene, er det satt en ekstraordinær kort frist. Høringsfristen er i morgen, torsdag kl. 14.30.

Vi ber om at høringsuttalelser sendes elektronisk ved bruk av den digitale løsningen for høringsuttalelser på www.regjeringen.no/id2694858 (eksternt nettsted)

UDIs innspill til høringen

UDI ønsker også tidlig informasjon om forlengelse av stengte skoleinstitusjoner og prøvesteder for norsk og samfunnskunnskap slik at vi tidlig kan tilpasse informasjon og saksbehandling for våre søkere. UDI trekker i høringen fram at barn i mottak har særskilte behov i koronasituasjonen og det er viktig at barn i mottak også inkluderes i definisjonen av barn.

Les hele høringssvaret her (pdf, 418 kB).

Fant du det du lette etter?