Høring - forslag til endringer i utlendingsloven og ny forskrift – Statlig tilsyn med omsorgen for enslige mindreårige som bor i asylmottak


Høringssvar fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i utlendingsloven og ny forskrift.

Overordnet støtter UDI forslaget i høringen om å lovfeste at statsforvalteren skal være tilsynsmyndighet og føre tilsyn med den omsorgen som gis til enslige mindreårige i mottak. UDI støtter også forslaget om at Statens helsetilsyn skal være overordnet tilsynsmyndighet.

UDI har i høringen gitt innspill til temaer som gjelder kontraktsrettslige forhold, behandling av personopplysninger, hjemmel for utveksling av taushetsbelagte opplysninger i forbindelse med tilsyn, risikovurdering, publisering av tilsynsrapporter, videre arbeid med tilsynsordningen og innspill til foreslått forskriftstekst.

Her finner du høringssvaret fra UDI. (pdf, 497 kB)

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?