Høring - forslag om endringer i innreiserestriksjonsloven - Innreiserestriksjoner for utlendinger som gis oppholdstillatelse og bortvisning


Høringssvar fra UDI til Justis- og beredskapsdepartementets forslag om endringer i innreiserestriksjonsloven.

UDI har gitt innspill til høring fra Justis- og beredskapsdepartementet om å lovfeste i innreiserestriksjonsloven § 2 annet ledd bestemmelsen i innreiserestriksjonsforskriften § 4b (innreiserestriksjoner for utlendinger som er gitt oppholdstillatelse). Unntak fra innreiserestriksjonen reguleres etter hva som er gjeldende på innreisetidspunktet, det vil si ikke hva som var gjeldende på vedtakstidspunktet. UDI foreslår av hensyn til sammenhengen og av informasjonshensyn i tillegg en endring i innreiserestriksjonsloven § 3 tredje ledd.

Les hele høringssvaret fra UDI (pdf, 90 kB)

Fant du det du lette etter?