Høring - endringer i utlendingsforskriften om bruk av automatiserte avgjørelser, innhenting av opplysninger fra andre offentlige myndigheter m.m.


Justis- og beredskapsdepartementet sender med dette på høring et forslag til en rekke endringer i utlendingsloven og utlendingsforskriften.

Justis- og beredskapsdepartementets høringsbrev av 15. juli 2019.

I tillegg foreslås endringer i passloven, ID-kortloven og statsborgerloven, samt endringer i politiregisterforskriften og statsborgerforskriften. Endringene gjelder innhenting og behandling av fingeravtrykk og ansiktsfoto i utlendingssaker og saker om statsborgerskap.

Høringsbrev - endringer i utlendingsloven m.m. utvidet bruk av biometri i (eksternt nettsted) utlendingssaker.

Svar fra UDI på høring - Endringer i utlendingsloven (eksternt nettsted)
og utlendingsforskriften (eksternt nettsted)

Fant du det du lette etter?