Reise til utlandet: Du treng gyldig opphaldskort


Dersom du skal reise ut av Noreg, må du ha gyldig pass og opphaldskort. Dersom du har søkt om utlendingspass, reisebevis eller nytt opphaldsløyve og ikkje har fått svar enno, kan dessverre ikkje søknaden din komme først i køen sjølv om du har lagt planar.

Publisert: 14.06.2018 - Sist endra: 13.06.2022

Dette må du hugse dersom du planlegg ei reise til utlandet

Når du skal reise til utlandet, må du ha:

  • gyldig pass/utlendingspass/reisebevis for flyktningar, og
  • gyldig opphaldskort

For nordiske borgarar og borgarar av EU/EØS-land er det eigne reglar (ekstern nettstad).Du finn eigen informasjon til familiemedlemmer av EU/EØS-borgarar lenger ned i saka.

Dersom du manglar gyldig pass/utlendingspass/reisebevis eller gyldig opphaldskort, bør du ikkje reise ut av Noreg. Då kan du få problem på flyplassen, når du prøver å reise inn i eit anna land, eller når du prøver å reise tilbake til Noreg.

Du bør heller ikkje bestille reiser til utlandet før du har både gyldig pass/utlendingspass/reisebevis og gyldig opphaldskort. Søknaden din kan dessverre ikkje komme først i køen sjølv om du har planlagt og betalt for ei reise.  

Det er opphaldskortet som dokumenterer at du har opphaldsløyve i Noreg. Grensekontrollen er ansvaret til politiet. UDI kan ikkje svare på spørsmål om korleis grensekontrollen blir praktisert i Noreg eller i andre land. Vi kan heller ikkje skrive stadfestingar som kan brukast for å reise, og som flyselskap eller styresmaktene i andre land med visse vil godta. Alle reiser utan opphaldskort vil derfor vere på eigen risiko.

Informasjon til deg som ventar på svar på søknaden din 

Det er våre vanlege ventetider som gjeld. Vi oppdaterer informasjonen om ventetider kvar månad.  

Det skal heilt spesielle forhold til for at saka di kan komme først i køen. Søknaden din kan dessverre ikkje komme først i køen sjølv om du har planlagt å reise.

Informasjon til deg som har fått opphaldsløyve 

Dersom du har fått opphaldsløyve, og du oppheld deg i Noreg, må du som oftast bestille time hos politiet for å få opphaldskort (ekstern nettstad). Ver merksam på at det vanlegvis vil ta 20 dagar frå du har møtt hos politiet til du får opphaldskortet ditt i posten. Det kan også vere lang ventetid før du du får time hos politiet. 

Dersom du søkte opphaldsløyve etter 16. april 2021 og avga fingeravtrykk og bilete av ansiktet ditt da du leverte søknaden hos politiet, vil du i mange tilfelle motta kortet i posten utan at du må møte opp hos politiet ein gang til. Når du planlegg ei reise, er det viktig å hugse at det kan ta tid frå du får innvilga opphaldsløyve og til du mottar det fysiske opphaldskortet.

Dersom du har fått opphaldsløyve, er i utlandet og treng visum for å reise inn i Noreg, vil ambassaden som har ansvar for saka di gi deg eit innreisevisum. Det varierer frå land til land kor lang tid det tar før ambassaden eller søknadssenteret tar kontakt med deg, og du får innreisevisumet ditt til Noreg. 

Informasjon til familiemedlemmer av EU/EØS-borgarar

Informasjon til familiemedlemmer av EU/EØS-borgarar

Viss du er familiemedlem av ein EU/EØS-borgar og har ein søknad om opphaldskort/varig opphaldskort til behandling, bør du ikkje reise ut av Noreg før du har eit gyldig opphaldskort.

Viss du vel å reise frå Noreg utan at du har eit gyldig opphaldskort, kan du få problem ved innreise og mellomlanding i andre land. Du må òg forvente å bruke lang tid i grensekontrollen i Noreg når du kjem tilbake. UDI kan ikkje svare på spørsmål om korleis grensekontrollen blir praktisert i Noreg eller i andre land. Vi kan heller ikkje skrive stadfestingar som kan brukast for å reise, og som flyselskap eller myndane i andre land med trygging vil godta. Alle reiser utan opphaldskort vil reise på eigen risiko.

Viss du er frå eit visumpliktig land og ikkje har gyldig opphaldskort i Noreg, må du ha besøksvisum (Schengenvisum) for å returnere til Noreg. Når du søkjer om besøksvisum må du levere inn dokumentasjon på familieforholdet ditt til EU/EØS-borgaren og dokumentasjon på at han eller ho er arbeidstakar, sjølvstendig næringsdrivande, tenesteytar, har tilstrekkeleg midlar eller er student i Noreg. Du har i utgangspunktet krav på visum, rett på prioritert saksbehandling av visumsøknaden og du treng ikkje betale gebyr. Du må sjølv sjekke ventetider for visum ved den aktuelle utanriksstasjonen på nettsidene deira. Her finn du meir informasjon om besøksvisum.

Det må vere heilt spesielle forhold i saka di for at søknaden om opphaldskort skal gå føre i køen. Søknaden din kan dessverre ikkje gå føre i køen sjølv om du har planlagt og betalt for ei reise.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?