Innvilgede arbeidstillatelser for tredjelandsborgere etter måned og statsborgerskap (2022)


Tabellen viser hvor mange statsborgere av land utenfor EU/EØS (tredjelandsborgere) som fikk arbeidstillatelse i 2022, og statsborgerskapet til de som søkte.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2022: Innvilgede arbeidsillatelser 1 for tredjelandsborgere2 etter måned og statsborgerskap3
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Afghanistan 0 0 1 0 4 0 4 1 2 0 12
Albania 1 2 20 23 14 20 9 3 8 12 112
Algerie 2 1 1 3 1 0 2 5 3 1 19
Andre4 5 4 6 7 10 10 11 10 8 7 78
Argentina 9 4 63 45 43 18 6 72 34 56 350
Armenia 0 0 2 2 1 1 1 0 0 1 8
Aserbajdsjan 5 1 2 1 2 4 3 1 2 4 25
Australia 14 9 20 5 20 7 10 9 10 1 105
Bangladesh 4 5 3 3 5 21 8 6 2 7 64
Belarus 23 26 30 7 25 30 16 26 11 8 202
Bolivia 1 4 1 0 0 0 0 0 0 2 8
Bosnia-Hercegovina 2 6 7 6 6 21 5 15 5 2 75
Brasil 20 13 10 12 17 15 14 19 8 13 141
Canada 15 12 11 8 8 16 15 20 19 18 142
Chile 2 2 4 3 6 0 3 1 0 5 26
Colombia 3 1 2 10 8 7 6 8 1 1 47
Costa Rica 0 0 1 1 1 5 1 1 1 0 11
Cuba 0 1 2 1 0 2 1 0 3 0 10
Ecuador 1 3 0 0 4 2 2 1 0 0 13
Egypt 2 6 6 4 1 2 5 8 4 4 42
El Salvador 0 0 1 0 0 0 2 1 1 0 5
Etiopia 1 0 3 1 1 3 1 1 3 2 16
Filippinene 41 39 108 89 59 62 41 63 26 15 543
Georgia 0 1 0 1 0 1 2 2 0 0 7
Ghana 1 5 5 5 5 6 3 4 2 3 39
Honduras 0 1 0 0 0 1 1 2 0 0 5
India 139 138 201 72 95 82 278 171 101 132 1409
Indonesia 5 8 3 3 3 3 6 9 10 2 52
Iran 25 11 24 21 11 18 42 56 27 25 260
Israel 1 0 0 1 0 4 1 2 0 1 10
Japan 3 4 5 6 4 7 9 7 4 4 53
Jemen 1 1 0 0 2 0 1 0 1 0 6
Kambodsja 0 0 0 10 0 0 0 0 0 0 10
Kasakhstan 1 0 1 1 2 5 4 1 1 1 17
Kenya 1 1 28 5 3 3 4 6 1 2 54
Kina 17 25 14 24 23 14 37 37 20 36 247
Kirgisistan 1 3 1 0 0 0 0 0 0 0 5
Kosovo 5 6 21 20 14 14 21 55 9 6 171
Laos 0 0 0 0 0 1 0 4 0 0 5
Libanon 0 1 5 4 0 4 5 2 1 1 23
Malawi 0 0 0 0 0 3 0 3 1 0 7
Malaysia 3 8 6 2 0 6 13 6 3 9 56
Marokko 2 0 2 2 2 4 2 6 1 2 23
Mexico 6 0 7 9 10 11 12 9 5 8 77
Moldova 0 2 12 0 1 0 8 0 0 0 23
Montenegro 4 0 2 5 0 2 2 3 2 0 20
Mosambik 0 1 3 0 2 0 0 2 0 0 8
Myanmar 1 0 1 0 1 2 0 1 1 0 7
Nepal 15 16 32 55 7 17 18 18 4 6 188
New Zealand 0 1 16 3 19 4 4 13 1 3 64
Nicaragua 0 2 0 0 0 1 0 0 2 0 5
Nigeria 6 6 7 4 6 6 10 9 4 8 66
Nord-Makedonia 2 0 4 8 0 11 7 15 0 1 48
Pakistan 15 12 29 21 21 18 43 53 22 26 260
Peru 1 1 0 0 4 2 5 1 1 4 19
Russland 30 30 11 17 27 18 55 52 19 23 282
Serbia 14 25 59 28 33 58 39 54 27 16 353
Singapore 2 3 3 5 0 2 2 4 1 0 22
Sri Lanka 1 4 9 4 2 11 6 16 6 7 66
Statsløs 2 0 0 0 1 1 1 0 1 1 7
Storbritannia 55 95 99 78 102 58 86 88 50 105 816
Syria 1 2 0 0 0 1 0 1 1 0 6
Sør-Afrika 7 9 6 7 6 8 8 12 5 5 73
Sør-Korea 2 6 4 13 4 5 4 9 13 49 109
Tanzania 0 1 2 1 2 1 1 11 0 1 20
Thailand 14 63 37 24 42 66 52 19 8 6 331
Tunisia 2 2 3 1 0 1 2 2 1 3 17
Tyrkia 11 10 14 18 4 28 19 24 14 11 153
Uganda 1 0 10 1 4 0 5 3 1 2 27
Ukraina 141 130 111 45 30 40 35 32 33 22 619
USA 32 58 39 23 35 24 54 56 40 43 404
Usbekistan 0 0 2 3 0 2 2 2 0 3 14
Venezuela 1 3 1 2 3 1 4 3 0 3 21
Vietnam 6 29 259 211 265 119 46 44 21 27 1027
Zambia 0 1 0 0 0 1 2 0 2 0 6
Zimbabwe 0 1 4 3 1 3 3 0 1 1 17
Totalt 728 865 1406 997 1032 944 1130 1200 619 767 9688

1Arbeidstillatelse: tillatelse som blir gitt til ikke-nordiske borgere når formålet med oppholdet er å arbeide i Norge. Arbeidstillatelse kan gis til personer over 15 år som fyller vilkårene for dette etter utlendingsloven.

2Med tredjelandsborgere menes personer som ikke er borgere av et land som omfattes av EØS-avtalen eller EFTA-konvensjonen (EØS-borgere).

3Statsborgerskap er en formell status som medfører tilhørighet til en stat med rettigheter og plikter overfor denne staten. Landet må være anerkjent som stat av Norge.

4Statsborgerskap Andre: Alle land med færre enn 5 tillatelser.

 

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?