EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned (2022)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2022 for å arbeide, studere eller bo med familien i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg, og hvilken måned de registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2022: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og måned.
Statsborgerskap Jan Feb Mar Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Totalt
Belgia 14 38 21 12 13 6 5 53 86 31 279
Bulgaria 54 40 56 36 48 44 41 66 67 64 516
Estland 10 18 23 13 23 10 14 24 20 26 181
Frankrike 120 206 119 48 47 39 29 233 430 190 1461
Hellas 65 91 88 38 25 48 31 68 90 68 612
Irland 12 10 18 7 8 13 9 26 40 21 164
Italia 139 177 131 69 71 86 42 165 325 160 1365
Kroatia 60 41 61 24 29 28 23 40 55 47 408
Kypros 0 2 2 2 0 2 1 3 4 5 21
Latvia 132 114 103 63 82 95 48 146 153 100 1036
Liechtenstein 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1
Litauen 269 249 264 155 214 146 83 200 277 215 2072
Luxembourg 1 0 0 0 1 1 0 6 1 0 10
Malta 1 0 0 0 0 1 1 4 0 2 9
Nederland 96 125 73 51 51 26 22 143 229 124 940
Polen 511 585 692 323 489 534 355 741 838 748 5816
Portugal 70 75 106 33 21 56 55 65 101 89 671
Romania 145 240 185 82 134 132 83 161 185 179 1526
Slovakia 32 22 32 20 27 31 15 38 65 47 329
Slovenia 4 6 3 5 3 5 1 14 10 8 59
Spania 151 175 151 66 64 112 94 225 353 213 1604
Sveits 21 35 13 9 10 6 12 36 65 25 232
Tsjekkia 39 19 34 12 22 23 11 50 51 29 290
Tyskland 267 363 151 86 129 101 67 436 774 317 2691
Ungarn 32 27 22 12 22 23 15 45 54 54 306
Østerrike 18 30 12 6 8 4 3 33 61 26 201
Totalt 2263 2689 2360 1172 1541 1572 1060 3021 4334 2788 22800

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?