EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål (2022)


Tabellen viser hvor mange EU/EØS-borgere som har registrert seg i 2022 for å arbeide, studere eller bo med familien sin i Norge. Tallene viser også statsborgerskapet til de som registrerte seg.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2022: Antall EØS-registreringer etter statsborgerskap og formål.
Statsborgerskap Arbeid Familie Utdanning Egne midler Totalt
Belgia 72 30 167 10 279
Bulgaria 406 90 18 2 516
Estland 133 31 16 1 181
Frankrike 450 104 869 38 1461
Hellas 441 128 41 2 612
Irland 103 11 45 5 164
Italia 618 141 586 20 1365
Kroatia 316 82 10 0 408
Kypros 18 0 3 0 21
Latvia 735 270 25 6 1036
Liechtenstein 0 0 1 0 1
Litauen 1541 495 25 11 2072
Luxembourg 2 1 7 0 10
Malta 6 2 1 0 9
Nederland 304 130 461 45 940
Polen 4344 1310 145 17 5816
Portugal 507 99 61 4 671
Romania 1187 287 45 7 1526
Slovakia 248 38 42 1 329
Slovenia 31 5 23 0 59
Spania 914 182 490 18 1604
Sveits 78 14 123 17 232
Tsjekkia 153 32 102 3 290
Tyskland 772 315 1494 110 2691
Ungarn 185 75 44 2 306
Østerrike 66 16 116 3 201
Totalt 13630 3888 4960 322 22800

Kilde: Utlendingsdirektoratet(UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?