Beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad (2021)


Tabellen viser statusen i ulike typer søknader fra personer som bor i asylmottak, og hvilket statsborgerskap de har. Tallene gjelder for den siste dagen i måneden.
Tabellen laster inn data
Januar - oktober 2021: Antall beboere i asylmottak etter statsborgerskap og status i søknad.
Statsborgerskap Med tillatelse, skal bosettes Med tillatelse, skal ikke bosettes Med søknad til behandling i UDI Med avslag til klagebehandling Henlagt/utgått tillatelse/norsk/annet Med utreiseplikt
Afghanistan 694 32 95 27 14 13
Albania 0 0 0 0 0 7
Colombia 0 0 14 8 0 5
Eritrea 52 22 22 14 10 108
Etiopia 29 23 10 22 12 112
Irak 17 13 9 17 0 65
Iran 14 10 13 48 0 93
Jemen 0 0 5 0 0 0
Kina 0 0 100 0 0 0
Libya 0 0 0 0 0 6
Marokko 0 0 0 5 0 0
Nigeria 0 0 0 0 0 5
Norge 0 0 0 0 21 0
Pakistan 0 0 0 6 0 0
Peru 0 0 0 0 0 8
Russland 0 0 0 5 0 0
Somalia 8 21 0 5 5 43
Statsløs 0 0 9 13 0 25
Syria 106 0 153 5 8 13
Tyrkia 30 0 51 0 0 0
Ukraina 0 0 0 0 0 5
Usbekistan 5 0 0 0 0 0
Venezuela 0 0 7 0 0 6
Andre land 20 32 27 29 6 58
Total 975 153 515 204 76 572

Kilde: Utlendingsdirektoratet (UDI)

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?