Skal søkje Studieløyve


Du kan søkje om studieløyve viss du skal studere på høgskule/universitet/fagskule, gå på vidaregåande skule eller livssynsskule/folkehøgskule, ta tilleggsutdanning, vere praktikant eller drive med forsking.
Informasjon
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.

Dersom du er frå eit land utanfor EU/EØS og ønskjer å studere i Noreg må du søkje om eit opphaldsløyve for studium. Dette blir og kalla eit studieløyve. Du kan søkje om opphaldsløyve for å studere på høgskole eller universitet, gå på bibelskole eller gå på folkehøgskole. Du kan og søkje om studieløyve dersom du er faglært og skal ta tilleggsutdanning for å få godkjent utdanninga di i Noreg.