Sjekkliste for deg som skal søke om familieinnvandring med forelderen din som har tillatelse til å arbeide (Utlendingsloven § 40) Sjekkliste for familieinnvandring med forelder som har oppholdstillatelse for å arbeide


help
Søkjaren er personen som ønskjer å besøkje eller bu i Noreg.
Navn:
DUF-nummer/fødselsdato:

Dette må du gjøre for å få se hvilke dokumenter du skal levere

  • Du må svare på hva som er ditt (søkerens) statsborgerskap.
  • Du må svare på noen spørsmål om forelderen din (referansepersonen) sin situasjon.

Når du har gjort det, får du en liste som viser alle dokumentene du må levere sammen med søknaden.

Husk at du må klikke på den grå knappen "velg" i den blå boksen for å få neste spørsmål.

Hvem er søkeren og hvem er referansepersonen?

Søkeren er den som ønsker å flytte til Norge, eller fortsette å bo her, og trenger en oppholdstillatelse.

Referansepersonen er forelderen som bor i Norge.

Sjå forklaringSkjul forklaring
  • Hvis du leverer søknaden i Norge, må du vanligvis bare vise fram passet ditt og levere kopiene.
  • Hvis du leverer søknaden i utlandet, må du vanligvis levere inn både passet ditt og kopiene. Hvis du trenger å få tilbake passet ditt før du får svar på søknaden, må du ta kontakt med stedet der du leverer søknaden.  
Dato/sted:
Underskrift: