Teieplikt


Teieplikt tyder at det er straffbart for dei som jobbar i UDI, å fortelje andre personar om opplysningane du kjem med om deg og saka di. 

Alle som arbeider med saka di, inkludert tolken, advokaten og representanten din (dersom du er einsleg mindreårig asylsøkjar), har teieplikt.

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?