Skjema


Her finn du alle UDI sine skjema og standardkontraktar som skal leverast ved ulike typar søknadar. 

Søknadsskjema

(Søknadsskjema er berre for dei som ikkje kan søkje elektronisk.)

Søknad om fornying av opphaldsløyve som flyktning eller på grunn av sterke menneskelege omsyn (pdf, 856 kB)

Søknad om løyve til arbeid og opphald (pdf, 2,9 MB)

Søknad om permanent opphaldsløyve (pdf, 815 kB)

Søknad om å behalde permanent opphaldsløyve hvis du skal bu i utlandet (pdf, 764 kB)

Søknad om besøksvisum (berre på bokmål, pdf, 267 kB)

Søknad om forlenging av besøksvisum/besøksvisum for ny innreise (pdf, 732 kB)

Søknad om reisedokument (pdf, 235 kB)

Søknad om statsborgarskap (pdf, 740 kB)

Melding om norsk statsborgarskap for nordiske borgarar (pdf, 635 kB)

Melding for få tilbake norsk statsborgarskap (pdf, 231 kB)

Melding om statsborgarskap for adoptivbarn og barn med norsk far (pdf, 1,0 MB)

Søknad om å behalde norsk statsborgarskap (pdf, 650 kB)

Søknad om oppheving av innreiseforbod (pdf, 1,0 MB)

Søknad om grensebuarbevis (pdf, 806 kB)

Fullmaktsskjema

Fullmaktsskjema (pdf, 708 kB)

Skjema til søknad om statsborgarskap

Signaturskjema for statsborgarskap (pdf, 158 kB)

Samtykke til søknad om statsborgarskap for barn/umyndige (pdf, 180 kB)

Melding om straffbare forhold i utlandet (pdf, 200 kB)

Skjema til søknad om permanent opphaldsløyve

Eigenerklæring på at du ikkje har fått økonomisk sosialhjelp frå Nav  (pdf, 560 kB)

Ektefelle, samboer eller partners utenlandsopphold (pdf, bokmål, 624 kB)

Skjema til søknad om reisedokument

Samtykke til søknad om reisedokument for barn under 18 år og umyndige (pdf, 204 kB)

Skjema til søknad om arbeidsinnvandring

Bevis for tilsetjing av EU/EØS-borgarar (pdf, 849 kB)

Arbeidstilbodsskjema (pdf, 1,4 MB)

Arbeidskontrakt for medarbeidarar i ideelle, humanitære eller religiøse organisasjonar (pdf, 706 kB)

Oppdragstilbod (pdf, 725 kB) 

Skjema til søknad om familieinnvandring 

Eigenerklæring på at referansepersonen ikkje har fått økonomisk sosialhjelp frå NAV  (pdf, 661 kB)

Samlivserklæringsskjema (pdf, 560 kB) 

Garantiskjema for opphald i familieinnvandringssaker (pdf, 654 kB) 

Samtykkeskjema for søknad om opphaldsløyve til born/umyndige (pdf, 671 kB)

Spørsmål om forholdet mellom ektefeller i saker om familieinnvandring (pdf, 236 kB)

Skjema for forklaring på hvorfor jeg ikke kan levere ett eller flere dokumenter (pdf, 582 kB)

Skjema til au pair-søknadar

Kontrakt om kulturutveksling mellom au pair og vertsfamilie (pdf, 782 kB) 

Skjema for asylsøkjarar

Skjema for asylsøkjarar som ynskjer arbeidsløyve (pdf, 688 kB).

Skjema til studieløyve

Samtykke til at barn/umyndige kan studere i Noreg (pdf, 1,0 MB)

Fråsegn om studieprogresjon (pdf, 601 kB)

Skjema til besøksvisumsøknader

Sponsorskjema (pdf, 233 kB)

Andre skjema

Skjema for endring av namn (pdf, 536 kB) 

Søknad om å endre fødselsdato, fødestad og/eller statsborgarskap (pdf, 627 kB)

Melding om straffbare forhold (pdf, 851 kB) 

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?