Representantar for einslege mindreårige asylsøkjarar


Representant (tidlegare kalla «verje») er ein vaksen person som skal tre inn for foreldra dine og sørgje for rettane dine i Noreg, både juridisk og økonomisk. 

Det er berre einslege mindreårige som søkjer asyl i Noreg, som får tildelt ein representant.  

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?