Bilete/passfoto


Alle som søkjer om eit visum eller opphaldsløyve skal levere bilete. Biletet må fylle særskilte krav, slik at det er lett å kjenne deg att.  

Dersom du får opphaldsløyve i Noreg, vil politiet ta eit nytt bilete av deg til opphaldskortet ditt. Krava som står på denne sida gjeld også for dette biletet.

Krav til biletet for visum og opphaldsløyve

 • Biletet skal vise heile hovudet (ansiktet skal dekkje 70–80 prosent av biletet) og toppen av skuldrene.
 • Auga skal vere opne, klart synlege, og ikkje dekka av hår.
 • Det er tillate med briller på biletet. Glasa skal ikkje vere farga, innfatninga skal ikkje skjule noko av auga, og det må ikkje vere refleksjon i glasa.
 • Det er tillate med religiøse hovudplagg, dersom haka, panna og begge kinna er synlege. Hovudplagget må heller ikkje kaste skuggar over ansiktet.
 • Biletet skal vere
  • trykt på fotopapir av god kvalitet og ha høg oppløysing 
  • i skarpt fokus, klart og med god kontrast 
  • teke rett framanfrå, og mot ein lys bakgrunn
  • i fargar
  • 35–40 mm breitt
  • maksimalt seks månader gammalt, og likne på deg

NB! Dersom biletet du legg ved, ikkje oppfyller alle krava, vil du bli bedt om å levere eit nytt. 

Dersom søknaden din også omfattar barnet ditt, må du levere bilete både av deg sjølv og av barnet.

Illustrasjon av krav til bilete

 Illustrasjon som viser kva for bilete som er godkjende og kva for bilete som ikkje er godkjende

Krav til bilete for norske pass, utlendingspass og reisebevis 

Dersom du skal ta bilete til norsk pass, norsk utlendingspass eller norsk reisebevis for flyktningar, må du følgje politiet sine reglar for krav til bilete (ekstern nettstad).

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?