UDI sin strategi


Last ned strategien

UDI sin strategi (pdf, 120 kB)

  • Forord frå direktøren

  • Samfunnsoppdraget

  • Verdiar

  • Måten vi jobbar på

  • Målbilete

  • Hovudmål og strategiske initiativ

Vil du hjelpe oss med å forbetre nettsidene?

Fann du det du leita etter?