Om UDI og utlendingsforvaltninga


Presentasjon av UDI og dei andre aktørane i utlendingsforvaltninga, UDIs strategi og årsrapporter.