Tilbakekall - Å miste eit opphaldsløyve eller eit statsborgarskap


I nokre tilfelle kan du miste opphaldsløyvet ditt eller statsborgarskapet ditt. Dette kallar vi tilbakekalling, bortfall eller opphøyr av løyvet.