Informasjon om individuell beskyttelse

Her finner du informasjon om beskyttelse etter individuell vurdering.

Når personer som er drevet på flukt fra Ukraina søker beskyttelse i Norge, vurderer vi først om de kan få kollektiv beskyttelse. De aller fleste får kollektiv beskyttelse.

Hvis du ikke får kollektiv beskyttelse, får du beskjed om at søknaden vil bli vurdert individuelt. Det betyr at UDI skal vurdere søknaden din etter de ordinære kravene, som gjelder for alle nasjonaliteter som søker om beskyttelse i Norge.

Det betyr at:
1) Du kan bli henvist til et annet land i henhold til Dublinreglene, eller norsk lov, hvis du har reist til Norge fra et trygt land.

2) Du kan ha rett til beskyttelse, hvis du på individuelt grunnlag
• har en velbegrunnet frykt for forfølgelse på grunn av etnisitet, avstamning, hudfarge, religion, nasjonalitet, medlemskap i en spesiell sosial gruppe eller på grunn av politisk oppfatning, eller
• står i reell fare for å bli utsatt for dødsstraff, tortur eller annen umenneskelig eller nedverdigende behandling eller straff hvis du må reise tilbake til hjemlandet.

Søknadsprosessen

  • Hvordan behandler UDI søknader om individuell beskyttelse?

  • Hva skjer hvis jeg får avslag på søknaden min? Må jeg reise tilbake til Ukraina?

  • Gjennomfører UDI intervjuer nå?

  • Jeg har ikke fått kollektiv beskyttelse, men familien min har fått det. Kan jeg også få kollektiv beskyttelse?

  • Hvorfor kan ikke alle flyktninger fra Ukraina få kollektiv beskyttelse?

  • Er det mulig å fremskynde søknadsprosessen?

  • Hvordan kan jeg sende inn dokumenter som gjelder saken min?

  • Hvis jeg søker studentvisum til Canada, vil det påvirke behandlingen av søknad om beskyttelse i Norge?

  • Hvordan kan vi møte en UDI-representant?

  • Jeg har ikke mottatt svar på søknaden om individuell beskyttelse. Kan jeg søke om en annen type tillatelse fra Norge?

Arbeidstillatelse

Pass

Dublin-sak

Rettigheter og økonomisk støtte

Fant du det du lette etter?