Har fått svar

Her finner du informasjon om hva som skjer når du har fått svar på søknaden din.

Har fått ja på søknad om kollektiv beskyttelse

 • Du får svar

 • Bosetting

 • Selvbosetting

 • Introduksjonsprogrammet

 • Jeg har kollektiv beskyttelse og tillatelsen min går snart ut. Må jeg gjøre noe?

 • Jeg ønsker ikke forlengelse

 • Hva skjer hvis jeg mister min kollektive beskyttelse i Norge?

Har fått nei på søknad om kollektiv beskyttelse og ikke fått vurdert søknad om individuell beskyttelse

 • Hvorfor får jeg ikke kollektiv beskyttelse?

 • Hvorfor har ikke UDI vurdert om jeg kan få individuell beskyttelse?

 • Hvordan klager jeg på vedtaket?

 • Kan jeg få hjelp av advokat til å klage?

 • Hva skjer hvis jeg ikke får bli i Norge mens klagen min blir behandlet?

 • Hva skjer hvis jeg ikke reiser ut av Norge innen fristen?

 • Hvordan kan jeg få tilbake passet mitt slik at jeg kan reise?

 • Jeg har ikke gyldig pass. Hvordan kan jeg reise?

 • Jeg har ikke penger til å reise, eller trenger hjelp med å organisere reisen. Hva gjør jeg?

 • Kan jeg få lengre utreisefrist?

Har fått nei til forlengelse av kollektiv beskyttelse

 • Hvem får ikke forlengelse av kollektiv beskyttelse?

 • Du kan klage på vedtaket

 • Jeg har ikke flyttet til utlandet og har ikke fått forlenget tillatelsen min. Hva skjer med saken min videre?

Vil reise ut av Norge

 • Kan jeg reise ut av Norge mens jeg har kollektiv beskyttelse?

 • Kan jeg reise hjem til Ukraina, selv om jeg har fått kollektiv beskyttelse i Norge?

 • Kan en med kollektiv beskyttelse reise hjem til Ukraina og få etterbetalt støtte til tilbakevending etter at man har reist hjem ?

Fant du det du lette etter?