Asylmottak Ulike typar asylmottak


I denne oversikta får du forklaring på dei ulike typane asylmottak for dei som søkjer beskyttelse (asyl) og dei som har fått svar på søknadene sine.
  • Nasjonalt ankomstsenter

  • Transittmottak

  • Ordinære mottak

  • Integreringsmottak

  • Tilrettelagde avdelingar

  • Særskild bu- og omsorgsløysing

  • Særskild pleie- og omsorgsløysing

  • Akuttinnkvartering

  • Venteinnkvartering

Fant du det du lette etter?