Asylmottak Informasjonsarbeid i mottaket


Alle mottak skal gjennomføre et obligatorisk informasjonsprogram for beboerne sine.