Asylmottak Dette kan asylsøkeren få dekket av UDI (pengereglementet)


I vedlegget til UDIs pengereglement (eksternt nettsted) finner du oversikt over hvilke tilleggsytelser beboeren kan søke om å få dekket og i hvilke situasjoner. 

Fant du det du lette etter?