Dekning av utgifter til helse- og omsorgstjenester for beboere


Hvilke rettigheter til helse- og omsorgstjenester beboere i asylmottak har, kommer an på om de har lovlig opphold eller endelig avslag (ulovlig opphold).

I denne oversikten finner du informasjon om hvilke utgifter beboeren selv skal betale og hvilke utgifter UDI dekker. Beboernes rettigheter deles inn etter de med lovlig opphold, og de med endelig avslag (ulovlig opphold).  Oversikten omhandler kommunale helsetjenester, spesialisthelsetjenester, tannhelsetjenester og obligatorisk tuberkuloseundersøkelse.

Denne oversikten omhandler beboere i asylmottak. Dette inkluderer personer med asylsøknad til behandling, personer med endelig avslag og personer med oppholdstillatelse. Asylsøkere som bor utenfor asylmottak, omfattes ikke av oversikten.

Videre informasjon:

Ulike tema

  • Helsetjenester som er gratis for alle beboere

  • Retten til helse- og omsorgstjenester for beboere med asylsøknad til behandling eller innvilget oppholdstillatelse

  • Retten til helse- og omsorgstjenester for personer med endelig avslag

  • Tannhelsetjenester

  • Finansiering av helsetjenester og egenandeler

Fant du det du lette etter?