Asylmottak Bruk av tolk


Tolk i asylmottak:

Beboere i norske asylmottak har rett til å få tolket viktig informasjon. Riktig og tilstrekkelig bruk av tolker og språkassistenter er en forutsetning for at mottaket kan gjøre jobben sin i tråd med den avtalen driftsoperatør har inngått med UDI.

Se informasjon om mottakets ansvar, inkludert når du skal engasjere tolk og hvem som betaler for tolken, i UDIs Rundskriv «Veiledning i bruk av tolk og språkassistert i statlige mottak» (eksternt nettsted, åpnes i nytt vindu).

Tolk i helsetjenester: 

Det er vedkommende helsepersonell som har ansvar for å vurdere om tolk er nødvendig for å sikre god informasjon og kommunikasjon, og for å yte forsvarlig helsehjelp. Se Helsedirektoratets informasjon om utgifter ved bruk av tolk (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?