Asylmottak Er nabo til eit asylmottak


Informasjon til deg som har eller skal få eit asylmottak i nærleiken.