Asylmottak Integreringsmottak


Informasjon til deg som bor eller ønsker å bo på et integreringsmottak.

Hva er et integreringsmottak?

Integreringsmottak er et asylmottak hvor du kan få tilbud om å delta i et fulltidsprogram dersom du har fått, eller sannsynligvis vil få, oppholdstillatelse i Norge. Formålet med fulltidsprogrammet er å gjøre det lettere for deg å komme i arbeid og forstå mer om det norske samfunnet.

Det er frivillig å søke om få plass ved et integreringsmottak for å delta i fulltidsprogrammet.

Når du søker om plass i integreringsmottak, må du bekrefte at du ønsker å delta i fulltidsprogrammet og de obligatoriske aktivitetene.

Rettigheter og plikter i fulltidsprogrammet


Du må

 • følge husreglene på mottaket
 • delta på alle de obligatoriske aktivitetene hver dag. Det tar ofte hele dagen.

Du får

 • samme økonomiske ytelser som ved ordinære mottak
 • gratis kollektivtilbud
 • barnepass
 • nyttig erfaring fra aktivitetene i programmet slik at du kan komme raskere i arbeid. Da kan du forsørge deg selv og familien din.
 • viktig innsikt i det norske samfunnet

Innholdet i fulltidsprogrammet er 

 • norskopplæring og språktrening (praksisplass)
 • opplæring i samfunnskunnskap
 • karriereveiledning
 • arbeidsrettede aktiviteter
 • skole- og utdanningsrelaterte aktiviteter
 • andre aktiviteter som mottaket arrangerer i samarbeid med frivillig(e) organisasjon(er) 

Individuell plan

Kommunen lager en individuell plan sammen med deg, med definerte mål og aktiviteter. Planen tar utgangspunkt i kompetansen din og vurderingen fra din karriereveileder. Du får en individuelt tilpasset kontrakt med kommunen. Du må delta på alle felles- og individuelle aktiviteter i fulltidsprogrammet. Hvis du ikke deltar i aktivitetene, ikke utfører oppgavene dine eller ikke følger husreglene, bryter du kontrakten med kommunen. Da mister du plassen i fulltidsprogrammet og må flytte til et ordinært mottak. 

Hvordan søker jeg om plass?

Du søker om plass ved å ta kontakt med en ansatt på mottaket du bor på. Gi beskjed om at du ønsker å søke om flytting til et integreringsmottak. Det er UDI som behandler søknaden din. Du får flytte til et integreringsmottak som har ledig plass dersom du tas opp i programmet. 

Det finnes for tiden ett integreringsmottak i Norge:

 • Kristiansand basismottak, integreringsavdeling

Hva skjer hvis jeg får avslag på asylsøknaden min?

Hvis du får avslag på asylsøknaden din mister du plassen i fulltidsprogrammet. Da må du flytte til et ordinært mottak.