Ukrainere får forlenget oppholdstillatelse


Ukrainere, som har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse, får forlenget oppholdstillatelsen i Norge med ytterligere ett år.

Publisert: 19.02.2024

Justis- og beredskapsdepartementet har nå gjort en endring i utlendingsforskriften som innebærer at ukrainere, som har hatt midlertidig kollektiv beskyttelse i to år, kan få fortsatt opphold i ytterligere ett år. Det er et vilkår for forlengelse at man fortsatt fyller vilkårende for førstegangstillatelse.

Ordningen innebærer at de som omfattes får oppholdstillatelse i ett år etter en forenklet prosedyre og uten en individuell vurdering av beskyttelsesbehovet. De første forlengede tillatelsene utløper i mars 2024.

Tillatelsene vil ved utløp bli fornyet av Utlendingsdirektoratet (UDI), og de som omfattes trenger ikke søke om slik forlengelse. UDI og politiet vil også sørge for at utløpte oppholdskort fornyes.

Personer som ikke lenger omfattes av personkretsen for ordningen vil imidlertid ikke ha rett til forlengelse. Dette gjelder blant annet ukrainere med flere statsborgerskap, når ett av statsborgerskapene er i et trygt land. 

Her kan du lese pressemeldingen fra Justis- og beredskapsdepartementet og Arbeids- og inkluderingsdepartementet (eksternt nettsted).

Fant du det du lette etter?