UDI-mottak rammet av ekstremværet


Også brukerne av UDI sine tjenester har blitt rammet av ekstremværet «Hans» de siste dagene, nærmere bestemt beboerne ved tre av våre mottak. Aller mest har det gått utover Sel mottak i Gudbrandsdalen som var uten veiforbindelse i tre dager.

Publisert: 11.08.2023

Sel kommune er en av kommunene i Norge som har vært hardest rammet av ekstremværet. Det har vært flere ras og en rekke veier har blitt stengt deriblant veiene til Sel mottak på Mysusæter, like ved Otta, der 191 beboere, derav 34 barn, var uten veiforbindelse i tre dager. 

Sel-beboere følges tett opp

Beboerne har blitt fulgt tett opp i hele perioden mottaket har vært avstengt, og det er satt inn en rekke tiltak på mottaket som nå er døgnkontinuerlig bemannet. Regionkontor Indre Østland i UDI har hele tiden hatt en god dialog og samarbeid med mottaksansatte, driftsoperatør og ikke minst Sel kommune som også har en egen beredskapsplan ved eventuelt brann og hvis det er fare for liv og helse på mottaket.

Det er nå åpnet en alternativ kjørerute til Mysusæter, og de mottaksansatte bistår beboerne med forsyninger og vil være til stede gjennom hele helgen. 

Vang og Kongshaugen

Når det gjelder de andre mottakene som ble rammet så er det Vang mottak i Valdres og Kongshaugen mottak for enslige mindreårige i Hol kommune. I Vang måtte 22 beboere evakueres på grunn av store mengder vann og jord som rammet deler av mottaket, mens det var et ras som førte til at Kongshaugen mottak en periode var avstengt fra områdene rundt.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?