UDI kan ikkje ta imot gåver til flyktningar


Vi oppmodar deg som vil hjelpe flyktningar til å sjå kva dei etablerte, frivillige organisasjonane skriv på nettsidene sine om kva slags hjelp dei organiserer, og om dei har behov for hjelp frå privatpersonar.

Publisert: 02.03.2022

Vi opplever eit stort engasjement frå privatpersonar som ønskjer å bidra. UDI set stor pris på engasjementet frå sivilsamfunnet, men vi ønskjer at hjelpa skal komme til nytte på best mogleg måte.

Dei som søkjer om asyl i Noreg, får delt ut det nødvendigste dei har behov for ved Nasjonalt mottakssenter: Ein klespakke med klede og sko til alle årstider, sengetøy og hygienepakkar til store og små (bleiar og liknande).

På mottakssenteret må vi bruke tida vår på å vareta dei som har komme og har dessverre ikkje kapasitet til å ta imot og distribuere gåver.

Fant du det du lette etter?