Sterk økning i ankomster


Bare i løpet av den siste uken ble det registrert 1 084 asylsøknader fra ukrainske borgere. I tillegg er det en del ankomne som enda ikke er registrert. På Nasjonalt Ankomstsenter på Råde er det nå så høyt belegg at det må gjennomføres en del ekstratiltak

Publisert: 31.08.2023

- Vi har de siste dagene vært på et høyere nivå av ankomster fra Ukraina enn tidligere med et gjennomsnitt på over 150 om dagen. Vi har derfor satt i verk en del ekstra tiltak på grunn av dette. Så vil tiden vise om dette er en forbigående tendens eller om det vil holde seg stabilt på et så høyt nivå, opplyser UDI-direktør Frode Forfang.

Totalt, inkludert også andre asylsøkere, så ligger snittet den siste uken på 174 registrerte ankomster om dagen. Dette er det høyeste snittet siden 23. april 2022. Det dreier seg primært ukrainere, men det er også en liten økning i andre asylsøkere.

Oppdaterte tall fra 31. august viser at det hittil har kommet 56 707 ukrainske flyktninger til Norge, hvorav over 20 000 hittil i år. I tillegg har det de siste dagene også ankommet en del ukrainere som man enda ikke har rukket å registrere.

Vurdere ekstra mottaksplasser

Når det gjelder belegg i UDI sine mottak så var prognosene for månedsskifte august/september på rundt 10 000 beboere, mens det nå ligger på over 12 000. Nå vurderer UDI å øke mottakskapasiteten og få på plass flere venteinnkvarteringer. Dersom ankomstene fortsetter i samme tempo, er det også aktuelt å utløse beredskapsplasser.

På Nasjonalt Ankomstsenter på Råde er belegget også høyt. Natt til tirsdag var det 817 som overnattet på mottaket, mens kapasiteten er på 850. I tillegg er det forholdsvis fullt på de ekstra venteinnkvarteringene der mange oppholder seg før de registreres. Det settes derfor inn en del ekstraordinære tiltak for å avhjelpe på situasjonen, og blant annet vil de ulike samarbeidsaktørene på Råde nå øke bemanningen.

For ytterligere statistikk:

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?