Skal opprette nye mottak


UDI skal opprette mellom 13 og 16 nye asylmottak med cirka 2000 plasser. Dette er ordinære mottak som skal erstatte akuttinnkvarteringene som nå legges ned.

Publisert: 27.06.2024

Utlendingsdirektoratet (UDI) har litt over 17 000 mottaksplasser fordelt på 110 asylmottak og akuttinnkvarteringer over hele landet. Vi er nå i ferd med å avvikle de fleste akuttinnkvarteringene og erstatte dem med mindre kostbare ordinære asylmottak som har lengre varighet på kontraktene.

Akuttinnkvarteringer er bare ment for kort botid i perioder med et raskt og uventet stort behov for nye mottaksplasser, noe som ikke er tilfellet nå. Behovet for mottaksplasser fremover vil være av mer langsiktig karakter, og UDI vil derfor nå sørge for å ha avtaler om drift av ordinære asylmottak som har strengere krav til drift og kompetanse.

­Mer forutsigbart

– UDI venter et behov på omtrent 2 000 flere mottaksplasser for å kunne tilby et sted å bo for alle asylsøkerne som kommer høsten 2024 og fremover. Totalt må det det derfor opprettes mellom 13–16 nye ordinære mottak. Dette er mottak som gir både vertskommuner, driftsoperatører og omgivelser en større grad av forutsigbarhet enn akuttinnkvarteringer, forklarer direktør for Mottak og retur i UDI, Borghild Fløtre.

­Det er nå færrest asylmottak i region Vest, og UDI ønsker derfor å opprette flest asylmottak i denne regionen. Regionen omfatter fylkene Rogaland og Vestland.

Anbudsfrist 5. august

Selv om det har vært en nedadgående trend i ankomstene, så ventes det flere asylsøkere i løpet av sommeren og høsten i år. UDIs prognoser anslår at det kommer mellom 15 000–35 000 asylsøkere fra Ukraina til Norge i 2024, i tillegg til 4500 fra andre land.

Sammen med lavere bosettingskapasitet som ventes i løpet av sommeren og høsten, vil flere asylsøkere til Norge medføre økt behov for antall mottaksplasser. UDI vil derfor benytte eksisterende rammeavtaler om drift av ordinære asylmottak til å kjøpe det antall mottaksplasser som er behov for fremover. I sommer blir det derfor utlyst mini-anbudskonkurranser i alle regionene, med anbudsfrist 5. august.

Fant du det du lette etter?