Personopplysninger på avveie


Norske utlendingsmyndigheter har varslet berørte tyrkere om at deres personopplysninger kan ha kommet på avveie.

Publisert: 22.11.2019

(Oppdatert 9. april 2021)

UDI og UNE varslet høsten 2019 i underkant av 15 personer som var utsatt for risiko etter at opplysninger om dem kan ha kommet på avveie. Senere har utlendingsmyndighetene varslet om lag 25 personer til om det samme. Ytterligere 50 personer kan også være berørt, men de skal ikke være utsatt for samme risiko, og er derfor ikke spesielt varslet.

Gjennom arrestasjonen av en tyrkisk advokat i september 2019 kan tyrkiske myndigheter ha kommet i besittelse av personopplysninger også om personer som har søkt om opphold i Norge. Advokaten har bistått flere europeiske land med å sjekke personopplysninger i utlendingssaker.

Arrestasjonen skal ikke ha økt risikoen i vesentlig grad for dem dette gjelder, da de personene som er sterkest berørt, allerede har fått opphold i Norge. Ingen berørte tyrkiske statsborgere har blitt returnert etter at norske myndigheter ble kjent med dette.

Det at personopplysninger kan ha kommet på avveie, er svært beklagelig. Så lenge utlendingsmyndighetene arbeider med rutinene for fremtidig arbeid med å sjekke personopplysninger i utlandet, er dette verifiseringsarbeidet i Tyrkia satt på pause.

Datatilsynet ble varslet om hendelsen høsten 2019 og hvordan den er håndtert så langt. Tilsynet hadde ikke innsigelser til hvordan dette avviket ble fulgt opp.

Vil du hjelpe oss med å forbedre nettsiden?

Fant du det du lette etter?