Økning i asylsøkere fra andre land enn Ukraina


Det kom 5375 ordinære asylsøkere til Norge i 2023. Vi må tilbake til flyktningkrisen i 2015 for å finne et høyere tall.

Publisert: 19.01.2024

I tillegg til de ordinære søkerne kom det 2242 overføringsflyktninger. Med ordinære asylsøkere menes de som søker beskyttelse på individuelt grunnlag. Dette skiller seg fra flyktningene fra Ukraina, som søker om kollektiv beskyttelse. Tall fra UDIs enhet for statistikk og analyse viser at de ordinære asylsøkerne har økt i antall for hvert år siden 2020.

2015 fremdeles rekordår for ordinære søkere

Ser vi samlet på de ti siste årene, har i underkant av 68 500 personer søkt asyl på individuelt grunnlag. Ankomstene var høyest under flyktningkrisen i 2015, og lavest i korona-året 2020.

Av de nesten 68 500 var cirka 20 500 barn, og cirka 48 000 var voksne. Cirka 11 200 barn kom sammen med familien, mens cirka 9 300 var såkalte enslige mindreårige asylsøkere. Fordelingen mellom voksne og barn har vært nokså lik gjennom denne tidsperioden.

68 500 er heller ikke langt unna tallet på ukrainske flyktninger som har søkt om kollektiv beskyttelse etter krigsutbruddet i februar 2022. Det har likevel kommet flere ukrainske flyktninger på to år enn fra andre land på ti år.

Mange kommer fra Midtøsten

Syria er for tiden det største asyllandet etter Ukraina. Det kom omtrent 1560 asylsøkere fra Syria i fjor, og cirka 19 200 de siste ti årene.

Det tredje største asyllandet i 2023 var Tyrkia (531), etterfulgt av Eritrea (329). Videre følger Afghanistan (263) og Russland (204).

Selv om Tyrkia og Russland er store asylland, kommer det nesten ikke enslige mindreårige asylsøkere fra disse landene. Syria (249) og Afghanistan (152) har flest asylsøkere i denne gruppen, etterfulgt av Eritrea (42), Sudan (13) og Etiopia (10).

En mer ustabil verden

Wenche Fone, direktør i Beskyttelse i UDI, sier at tallene må sees i sammenheng med at asylinnvandringen til Europa har nådd sitt høyeste nivå siden flyktningkrisen i 2015/16.

– Med en mer ustabil verden mener EUs asylbyrå at det kan forventes flere asylsøkere til Europa i 2024, sier hun og legger til at UDI opererer med et mulighetsrom på mellom 2000 og 10 000 asylsøkere, og et planleggingstall på 5000.

På UDIs statistikksider finner du flere tall for asyl.

Fant du det du lette etter?