Ny rapport viser at ukrainske flyktninger føler seg godt tatt imot


En fersk undersøkelse viser at ukrainske flyktninger i Norge generelt er fornøyde og takknemlige for hvordan de har blitt tatt imot. Flere ønsker også å bli i Norge.

Publisert: 01.11.2022

Mandag 31. oktober passerte Norge 31.430 ukrainske flyktninger. Og det planlegges for at totalantallet kan bli 70.000 innen utgangen av neste år, selv om dette er høyst usikre tall.

Nylig ble det gjennomført en studie om hvordan disse flyktningene har blitt tatt imot i Norge. Det er innhentet informasjon fra ukrainske flyktninger, samt foretatt intervjuer med personell som har vært i nær kontakt med ukrainske flyktninger etter ankomst.

- Takknemlige

Undersøkelsen, som er gjennomført av By- og regionforskningsinstituttet NIBR ved OsloMet, på oppdrag av Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi) og Utlendingsdirektoratet (UDI), ble publisert 31. oktober.

Undersøkelsen viser at flyktningene er svært takknemlige for å ha kommet til Norge og opplever stort sett å ha blitt godt tatt imot.

- Ukrainernes egne erfaringer og opplevelser når de ankommer Norge er viktig for oss. Vi må lære av hvordan denne flyktningkrisen håndteres. Kunnskapen denne undersøkelsen gir, vil hjelpe alle involverte aktører og aller viktigst: alle de som skal komme, sier direktør i IMDi Libe Rieber-Mohn.

Utfordringer

Samtidig er det enkelte forbedringspunkter. Disse knyttes særlig til utfordringer med å nå alle med forståelig og oppdatert informasjon. Mer enn 70 prosent av flyktningene har opplevd vanskeligheter med å finne frem til riktig informasjon.

De fleste som har blitt spurt tror dessuten at oppholdet deres i Norge vil bli langvarig, og 26 prosent svarte at de ønsker å returnere til Ukraina så snart krigen er over. Nesten alle respondentene i undersøkelsen oppgir de ønsker å delta i introduksjonsprogrammet og lære norsk, for å kunne starte integreringen i det norske samfunnet.

- Verdifull informasjon

Direktør i UDI, Frode Forfang, påpeker at den nye NIBR-rapporten vil være en god kilde til både innsikt og utvikling. - Denne verdifulle informasjonen skal vi ta i bruk i fortsettelsen, slik at alle som kommer blir tatt imot og håndtert videre på en god og effektiv måte, sier UDI-direktøren.

Fant du det du lette etter?